บริการ


ทำไมต้องใช้บริการของเรา

หากคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของท่านถูกปฏิเสธโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย หรือท่านกำลังยื่นขอวีซ่าเป็นครั้งแรก ท่านอาจต้องพิจารณาบริการของเราเพื่อช่วยในการเตรียมคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของท่าน เราดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 และมีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการให้บริการยื่นคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาแก่ลูกค้าในประเทศไทย

เรียนรู้เพิ่มเติม