บริการ


ทำไมต้องใช้บริการของเรา

หากคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของท่านถูกปฏิเสธโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย หรือท่านกำลังยื่นขอวีซ่าเป็นครั้งแรก ท่านอาจต้องพิจารณาบริการของเราเพื่อช่วยในการเตรียมคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของท่าน เราดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2549 และมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าสหรัฐอเมริกา

เรียนรู้เพิ่มเติม