มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะ


หุ้นส่วน

มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นและเป็นหุ้นส่วนของ US Visa Group มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะเป็นผู้สอบบัญชีได้รับใบอนุญาตของสหรัฐอเมริกา (รัฐอิลลินอยส์) สำเร็จการศึกษาในระดับ Juris Doctor ทางกฎหมายและปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะมีประสบการณ์ทำงานที่กว้างขวาง รวมถึงการทำงานให้กับหนึ่งในบริษัทกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก (DLA Piper) และสองบริษัทให้คำปรึกษานานาชาติรายใหญ่ระดับโลก (Deloitte & Touche และ KPMG) มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทั้งลูกค้าญี่ปุ่นและลูกค้าต่างชาติในเรื่องวีซ่าสหรัฐและการเข้าเมือง

ประวัติการทำงาน

  • US Visa Group: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2559 – ปัจจุบัน
  • บริษัทดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2549 – 2558
  • Tohmatsu Tax & Co.: โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น / 2548 – 2549
  • บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ แอนด์ ไชยยศ จำกัด: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2547 – 2548
  • บริษัทเคพีเอ็มจี สอบบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2542 – 2547