วีซ่าสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย

บริการยื่นคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้พำนักอาศัยในประเทศไทย ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา

บริการ


ทำไมต้องใช้บริการของเรา

หากคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของท่านถูกปฏิเสธโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย หรือท่านกำลังยื่นขอวีซ่าเป็นครั้งแรก ท่านอาจต้องพิจารณาบริการของเราเพื่อช่วยในการเตรียมคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของท่าน เราดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 และมีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการให้บริการยื่นคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาแก่ลูกค้าในประเทศไทย

ศึกษาเพิ่มเติม

ผู้เยี่ยมเยียน


บริการยื่นคำขอวีซ่าเยี่ยมเยียน B1, B2 และ F1 สำหรับผู้พำนักอาศัยในประเทศไทย ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา

วีซ่าธุรกิจ B1

US $350

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าท่องเที่ยว B2

US $350

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่านักเรียน F1

US $350

ศึกษาเพิ่มเติม

ครอบครัว


บริการยื่นคำขอวีซ่าครอบครัว K1, CR1, IR1, IR5 และ SB1 สำหรับผู้พำนักอาศัยในประเทศไทย ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา

วีซ่าคู่หมั้น K1

US $1,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าคู่สมรส CR1

US $1,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าคู่สมรส IR1

US $1,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าบิดามารดา IR5

US $1,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1

US $1,500

ศึกษาเพิ่มเติม

นักลงทุน


บริการยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน E1, E2 และ EB5 สำหรับผู้พำนักอาศัยในประเทศไทย ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา

วีซ่านักลงทุน E1

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน E2

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน EB5

US $10,000 +

ศึกษาเพิ่มเติม

ทำงาน


บริการยื่นคำขอวีซ่าทำงาน B1, H1B, H1B3, H3, L1, O1, P1, P2 และ P3 สำหรับผู้พำนักอาศัยในประเทศไทย ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา

วีซ่าทํางานชั่วคราว B1

US $500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าพนักงานภายในบ้าน B1

US $500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าทำงาน H1B

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่านางแบบแฟชั่น H1B3

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าฝึกอบรม H3

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าโอนย้าย L1

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าพิเศษ O1

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่านักกีฬา P1

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P1

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าศิลปิน P2

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P2

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

วีซ่าศิลปิน P3

US $2,500

ศึกษาเพิ่มเติม

หุ้นส่วน


เซอร์ โนเวล

หุ้นส่วน

เซอร์ โนเวลเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาและเป็นกรรมการผู้จัดการของ US Visa Group เซอร์ โนเวลสำเร็จการศึกษาในระดับ Juris Doctor ทางกฎหมายและปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา เซอร์ โนเวลศึกษากฎหมายระหว่างประเทศในยุโรปที่ Vrije Universiteit อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์และในเอเชียที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เซอร์ โนเวลมีประสบการณ์ทางธุรกิจที่กว้างขวาง รวมถึงการทำงานให้กับบริษัทกฎหมายชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่ติดอันดับหนึ่งใน 100 (Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP) บริษัทให้คำปรึกษานานาชาติที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน 4 ของโลก (Deloitte & Touche) บริษัทกฎหมายขนาดกลางต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและวุฒิสภารัฐโอไฮโอ เซอร์ โนเวลเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติในเรื่องวีซ่าสหรัฐและการเข้าเมือง ประวัติการทำงาน • US Visa Group: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2549 – ปัจจุบัน • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2550 • บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ แอนด์ ไชยยศ จำกัด: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2545 – 2549 • Graff & Associates LPA: โคลัมบัส, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา / 2541 – 2542 • Mercantile Mortgage Corporation: โคลัมบัส, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา / 2541 • Vorys Sater Seymour & Pease LLP: โคลัมบัส, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา / 2540 • วุฒิสภารัฐโอไฮโอ: โคลัมบัส, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา / 2539 – 2540

อ่านเพิ่มเติม

อังวรา อินทราปกรณ์

หุ้นส่วน

อังวรา อินทราปกรณ์เป็นพลเมืองไทยและเป็นหุ้นส่วนของ US Visa Group อังวรา อินทราปกรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารการจัดการธุรกิจและปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ อังวรา อินทราปกรณ์ สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อังวรา อินทราปกรณ์มีประสบการณ์ทำงานที่กว้างขวาง รวมถึงการจัดการสำนักงานสาขาในประเทศไทยให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและให้บริการแก่เมอร์เซเดส เบนซ์ในประเทศไทย อังวรา อินทราปกรณ์เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติในเรื่องวีซ่าสหรัฐและการเข้าเมือง

อ่านเพิ่มเติม

มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะ

หุ้นส่วน

มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะเป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นและเป็นหุ้นส่วนของ US Visa Group มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะเป็นผู้สอบบัญชีได้รับใบอนุญาตของสหรัฐอเมริกา (รัฐอิลลินอยส์) สำเร็จการศึกษาในระดับ Juris Doctor ทางกฎหมายและปริญญาตรีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะมีประสบการณ์ทำงานที่กว้างขวาง รวมถึงการทำงานให้กับหนึ่งในบริษัทกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก (DLA Piper) และสองบริษัทให้คำปรึกษานานาชาติรายใหญ่ระดับโลก (Deloitte & Touche และ KPMG) มิซึรุ นิชิอุวาโทโคะเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทั้งลูกค้าญี่ปุ่นและลูกค้าต่างชาติในเรื่องวีซ่าสหรัฐและการเข้าเมือง

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อ


  • 1 ถนนสาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ทาวเวอร์ 2 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ไทย