ที่ปรึกษา

อังวรา อินทรปกรณ์ เป็นคนไทยและเป็นที่ปรึกษาของ US Visa Group อังวรา อินทราปกรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารการจัดการธุรกิจและปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ อังวรา อินทราปกรณ์ สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อังวรา อินทราปกรณ์มีประสบการณ์ทำงานที่กว้างขวาง รวมถึงการจัดการสำนักงานสาขาในประเทศไทยให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและให้บริการแก่เมอร์เซเดส เบนซ์ในประเทศไทย อังวรา อินทราปกรณ์เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติในเรื่องวีซ่าสหรัฐและการเข้าเมือง

ประวัติการทำงาน

  • US Visa Group: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2550 – ปัจจุบัน
  • ซีเกิล: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2550
  • Tomai Jewelry: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2548 – 2550