ทนายความตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับใบอนุญาตของสหรัฐฯ
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทนายความสหรัฐอเมริกา

เราให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าและการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 2549 เราให้คำปรึกษาด้านวีซ่าและการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อการเดินทาง ครอบครัว นักลงทุน และการทำงาน เราให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรีทางอีเมล การประชุมทางวิดีโอหรือโทรศัพท์สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

วีซ่าธุรกิจ B1

US $350 - ค่าบริการ US $160 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าท่องเที่ยว B2

US $350 - ค่าบริการ US $160 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักเรียน F1

US $350 - ค่าบริการ US $160 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าครอบครัวอเมริกา

วีซ่าคู่หมั้น K1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $265 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าคู่สมรส CR1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าคู่สมรส IR1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าบิดามารดา IR5

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1

US $1,500 - ค่าบริการ US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC US $205 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุนอเมริกา

วีซ่านักลงทุน E1

US $2,500 - ค่าบริการ US $205 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน E2

US $2,500 - ค่าบริการ US $205 - - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน EB5

US $ 10,000 - ค่าบริการ US $3,675 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าทำงานอเมริกา

วีซ่าทำงานชั่วคราว B1

US $500 - ค่าบริการ US $160 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าพนักงานภายในบ้าน B1

US $500 - ค่าบริการ US $160 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าทำงาน H1B

US $2,500 - ค่าบริการ US $1,710 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านางแบบแฟชั่น H1B3

US $2,500 - ค่าบริการ US $1,710 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าฝึกอบรม H3

US $2,500 - ค่าบริการ US $460 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าโอนย้าย L1

US $2,500 - ค่าบริการ US $960 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าพิเศษ O1

US $2,500 - ค่าบริการ US $460 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักกีฬา P1

US $2,500 - ค่าบริการ US $460 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P1

US $2,500 - ค่าบริการ US $460 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าศิลปิน P2

US $2,500 - ค่าบริการ US $460 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P2

US $2,500 - ค่าบริการ US $460 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าศิลปิน P3

US $2,500 - ค่าบริการ US $460 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $190 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เซอร์ โนเวล

อัยการ

เซอร์ โนเวลเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาและเป็นกรรมการผู้จัดการของ US Visa Group เซอร์ โนเวลเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากนิวยอร์ก เซอร์ โนเวลสำเร็จการศึกษาในระดับ Juris Doctor ทางกฎหมายและปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา เซอร์ โนเวลศึกษากฎหมายระหว่างประเทศในยุโรปที่ Vrije Universiteit อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์และในเอเชียที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เซอร์ โนเวลมีประสบการณ์ทางธุรกิจที่กว้างขวาง รวมถึงการทำงานให้กับบริษัทกฎหมายชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่ติดอันดับหนึ่งใน 100 (Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP) บริษัทให้คำปรึกษานานาชาติที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน 4 ของโลก (Deloitte & Touche) บริษัทกฎหมายขนาดกลางต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและวุฒิสภารัฐโอไฮโอ เซอร์ โนเวลเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติในเรื่องวีซ่าสหรัฐและการเข้าเมือง

อ่านเพิ่มเติม  

อังวรา อินทราปกรณ์

ที่ปรึกษา

อังวรา อินทรปกรณ์ เป็นคนไทยและเป็นที่ปรึกษาของ US Visa Group อังวรา อินทราปกรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารการจัดการธุรกิจและปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ อังวรา อินทราปกรณ์ สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อังวรา อินทราปกรณ์มีประสบการณ์ทำงานที่กว้างขวาง รวมถึงการจัดการสำนักงานสาขาในประเทศไทยให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและให้บริการแก่เมอร์เซเดส เบนซ์ในประเทศไทย อังวรา อินทราปกรณ์เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติในเรื่องวีซ่าสหรัฐและการเข้าเมือง

อ่านเพิ่มเติม  

  • 1 S Sathorn Rd, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120, Thailand
  • 1 ถนนสาทรใต้ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ทาวเวอร์ 2 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120