อัยการ

เซอร์ โนเวลเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาและเป็นกรรมการผู้จัดการของ US Visa Group เซอร์ โนเวลเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากนิวยอร์ก เซอร์ โนเวลสำเร็จการศึกษาในระดับ Juris Doctor ทางกฎหมายและปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา เซอร์ โนเวลศึกษากฎหมายระหว่างประเทศในยุโรปที่ Vrije Universiteit อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์และในเอเชียที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เซอร์ โนเวลมีประสบการณ์ทางธุรกิจที่กว้างขวาง รวมถึงการทำงานให้กับบริษัทกฎหมายชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่ติดอันดับหนึ่งใน 100 (Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP) บริษัทให้คำปรึกษานานาชาติที่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งใน 4 ของโลก (Deloitte & Touche) บริษัทกฎหมายขนาดกลางต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและวุฒิสภารัฐโอไฮโอ เซอร์ โนเวลเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติในเรื่องวีซ่าสหรัฐและการเข้าเมือง

ประวัติการทำงาน

  • US Visa Group: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2549 – ปัจจุบัน
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2550
  • บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ แอนด์ ไชยยศ จำกัด: กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / 2545 – 2549
  • Graff & Associates LPA: โคลัมบัส, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา / 2541 – 2542
  • Mercantile Mortgage Corporation: โคลัมบัส, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา / 2541
  • Vorys Sater Seymour & Pease LLP: โคลัมบัส, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา / 2540
  • วุฒิสภารัฐโอไฮโอ: โคลัมบัส, โอไฮโอ, ประเทศสหรัฐอเมริกา / 2539 – 2540