ผู้เยี่ยมเยียน


วีซ่านักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาบริการให้คําปรึกษาสําหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

วีซ่าธุรกิจ B1

US $350 - ค่าบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าท่องเที่ยว B2

US $350 - ค่าบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักเรียน F1

US $350 - ค่าบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม