วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

วีซ่าธุรกิจ B1

US $350 - ค่าบริการ US $160 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าท่องเที่ยว B2

US $350 - ค่าบริการ US $160 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักเรียน F1

US $350 - ค่าบริการ US $160 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม